Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Gminne w Boninie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Polityka ochrony danych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w przedszkolu oraz realizacji praw osób fizycznych

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Przedszkole Gminne w Boninie

reprezentowany przez Dyrektora  Przedszkola,

76-009 Bonin 9

 tel.: 94 3410100, e-mail: przedszkole_bonin@vp.pl

 W Przedszkolu  został wyznaczony Inspektor ochrony danych(IOD) Grzegorz Dżuga, z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: przedszkole_bonin@vp.pl

 lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.
Szczegółowe dane kontaktowe inspektora ochrony danych są dostępne:

  1. na stronie internetowej Przedszkola w zakładce Ochrona danych osobowych,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej - w zakładce Ochrona danych osobowych.

Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO. 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Przedszkole:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Przedszkolu,
  2. wykonywanie przez Przedszkole zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej Przedszkolu,
  3. wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,
  4. w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
    
 2. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
  1. podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy),
  2. podmioty, którym Przedszkole powierzyło przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające).
    
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
   
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych):
  1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO,
  6. w przypadku ,gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    
 5. Przedszkole nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.
   
 6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  2. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji zadań Przedszkola.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 POLITYKA OCHRONY DANYCH.pdf (, 42.99Kb) 2018-05-29 22:53:39 234 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Walaszek 29-05-2018 22:53:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Walaszek 29-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Walaszek 05-02-2021 17:54:08